Tampereen Rudolf Steiner -päiväkoti


Tervetuloa kannatusyhdistyksen vuosikokoukseen maanantaina 27.05.2019
klo 16.00!

Kokouksen esityslista:

Kokouksen avaaminen
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valitseminen
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esityslistan hyväksyminen
Vuoden 2018 toimintakertomuksen käsittely
Vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen
Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen sekä vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen ja muiden vastuussa olevien osalta
Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2019
Kahden tilintarkastajan sekä kahden varatilintarkastajan valitseminen
Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n (kutsu vuosikokoukseen) muuttamisesta päättäminen
Muut esille tulevat asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun
Kokouksen päättäminen

Kutsun liitteet ovat nähtävissä päiväkodin toimistolla.

Liitteet:
Vuoden 2018 toimintakertomus
Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös
Vuoden 2019 toimintasuunnitelma
Yhdistyksen säännöt

Yhteydenotot puhelimitse numeroon:

050-4068496 (parhaiten tavoittaa klo 13.00-15.15), 040-3531307 (keittiö)
tai sähköpostilla teerentie@tampereensteinerpaivakoti.fi.

Talentian Kasvu-lehdessä juttu päiväkodistamme (s.6-9): http://talentia.e-julkaisu.com/2017/kasvu2/

Steinerkouluun ja sen esiluokalle ilmoittaudutaan puhelimitse numeroon (03) 3141 6100.

Haemme jatkuvasti sijaisia lyhytaikaisiin sijaisuuksiin!
TAMPEREEN RUDOLF STEINER-LASTENTARHAN KANNATUSYHDISTYS RY
TEERENTIE 7, 33540 TAMPERE, 050-4068496 ja 040-3531307 (keittiö)
Mobiili