Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

ArvotKiireettömyys

Kiireettömyys näkyy arjessamme siten, että turvaamme lapselle rauhan kehittyä omassa tahdissaan. Annamme lapselle aikaa ponnistella ja kokeilla itse. Aikuisella on päivittäin aikaa kohdata jokainen lapsi ja tukea kutakin lasta hänen kehityksessään. Kiireettömyys on mielentila, jota aikuisten on pidettävä yllä. Kiireettömyys antaa kaikkiin hetkiin joustoa ja tilan tunnetta sekä sijaa myös huumorille ja leikittelylle. Lapsilla on tilaa ja aikaa leikkiä, ja aikuisen syliin voi tulla milloin vain.


Lapsilähtöisyys

Lapsilähtöisyys toteutuu päiväkodissamme lapsuuden kunnioittamisena. Lapsuus nähdään omana tärkeänä elämänvaiheenaan. Lapsen yksilöllisyyttä ja omaa kehityspolkua kunnioitetaan ja kasvattajat havainnoivat lapsia päivittäin niin yksilöinä kuin ryhmänä. Havaintojen pohjalta suunnitellaan toiminta sopivaksi ryhmälle, sekä jokaiselle lapselle erikseen. Kasvattajan tehtävä on tunnistaa kunkin lapsen yksilölliset tarpeet ja vastata niihin niin hyvin kuin mahdollista. Päiväkotimme henkilöstö on sitoutunut jatkuvaan lapsihavainnointiin, mikä mahdollistaa sen, että aikuiset tuntevat hyvin kaikki päiväkodin lapset.

Lapsuuden kunnioittaminen näkyy toiminnassamme myös vapaan, omaehtoisen leikin tärkeyden ymmärtämisessä. Turvaamme päivittäin lapsille runsaasti aikaa vapaaseen leikkiin, niin sisällä kuin ulkonakin.

Lapsuuden kunnioittamisen perustana on se, että me kasvattajat tarjoamme lapsille kaikin tavoin hyvän ympäristön. Tämä näkyy siinä, että kunnioitamme itseämme, muita ihmisiä, ympäristöämme sekä työtämme varhaiskasvatuksen parissa. Lapset oppivat hyvät tavat aikuisia jäljitellen sekä kunnioittavan suhteen toisiin ja itseensä.


"Ruisleipää keholle ja mielelle”

Rakkaudellinen ja kiireetön ilmapiiri päiväkodissamme yhdistettynä laadukkaaseen ravintoon, antaa lapselle päivittäin eväitä hyvään kasvuun.

Ruuan hyvä laatu näkyy raaka-aineiden valinnassa sekä keittiön osaavan henkilökunnan työssä. Päiväkotimme ruoka valmistetaan omassa keittiössä pääosin luomu- ja biodynaamisista raaka-aineista. Pyrimme käyttämään lähiruokaa niin paljon kuin mahdollista.

Ruuan kunnioittaminen näkyy päivittäin ruokailutilanteiden rauhoittamisena ja hyvien ruokatapojen opetteluna. Juhlapäivinä ruoka laitetaan esille erityisen kauniisti. Lapset ovat päivittäin mukana ruokailun valmistelussa esimerkiksi leipoen, pöytää kattaen tai toisille ruokaa tarjoillen.
TAMPEREEN RUDOLF STEINER-LASTENTARHAN KANNATUSYHDISTYS RY, TEERENTIE 7, 33540 TAMPERE, 050-4068496 ja 040-3531307 (keittiö)

  näytä normaaliversio » Ylös